DE REKERE 2.0

Privacybeleid

Stichting De Rekere 2.0  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Rekere 2.0.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting De Rekere 2.0  persoonsgegevens? Stichting De Rekere 2.0  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers van Stichting De Rekere 2.0
  • Mensen die interesse tonen om als vrijwilliger bij Stichting De Rekere 2.0 te komen werken of ooit vrijwilliger zijn geweest
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  • Huurders van Stichting De Rekere 2.0

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Beheerder van Stichting De Rekere 2.0   verwerkt persoonsgegevens in MS Word en/of Excel. Er is geen sprake van een specifiek voor dit doel ingerichte administratieve applicatie. Stichting De Rekere 2.0 waar je als vrijwilliger bent ingeschreven of een relatie mee hebt, verwerkt je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt  Stichting De Rekere 2.0  persoonsgegevens?

Als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger of als relatie, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal een vrijwilliger of relatie van  Stichting De Rekere 2.0  bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over vrijwilliger gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van Stichting De Rekere 2.0 . Wil je niet benaderd worden door Stichting De Rekere 2.0? Dan kun je dit aangeven door dit door te geven aan de beheerder van Stichting De Rekere 2.0 . Per mail krijg je hiervan een bevestiging.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom vrijwilligersbijdrage, uitnodigingen voor vrijwilligersbijeenkomsten enzovoorts.

Verwerkt Stichting De Rekere 2.0  ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat Stichting De Rekere 2.0  heeft gemaakt in MS Word/Excel ten behoeve van een evenement.

 Stichting De Rekere 2.0 controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door de beheerder/bedrijfsleider.

Hoe gaat Stichting De Rekere 2.0  met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard. Het bewaren van je persoonsgegevens gebeurt niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij nodig zijn.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

 Je kunt uiteraard zelf inzien bij Stichting De Rekere 2.0 welke persoonsgegevens deze registreert. De beheerder kan je alle gegevens met betrekking tot jouw vrijwilligersschap laten zien. Van iedere overeenkomst die we met je aangaan krijg je ook een kopie afschrift hetzij in een papieren- of digitale versie.

Daarnaast kan de beheerder/bedrijfsleider, je gegevens inzien. Binnen een vrijwilligerseenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De beheerder van de Stichting, kan je gegevens muteren.

Binnen Stichting De Rekere 2.0 kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting De Rekere 2.0 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald. Stichting De Rekere 2.0  kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je vrijwilligersschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals vrijwilligersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting De Rekere 2.0  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting De Rekere 2.0   van mij verwerkt?

Door een verzoek in te dienen bij de beheerder kun je gegevens met betrekking tot jouw vrijwilligersschapsregistratie of relatie met Stichting De Rekere 2.0 , terugvinden en een verzoek indienen om dit te bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Rekere 2.0  kun je ook altijd contact opnemen met  Stichting De Rekere 2.0  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting De Rekere 2.0  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid via de mail ontvangen en zelf opslaan of raadplegen via www.derekere2.nl.

Ruimte reserveren

Via dit formulier kunt u een ruimte reserveren voor uw feest, vergadering of activiteit.

Aanmelden vrijwilligers

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, wil jij ons daarbij helpen? Meld je dannu aan.

Informatie aanvragen

Heb je vragen? Schroom niet en stel ze aan ons.