DE REKERE 2.0

Alkmaar Taal Thuis

Alkmaar Taal Thuis

Iedere dinsdag en donderdag van 14-16uur is er een informeel, gezellig en gratis taalcafé in de Rekere (zaal 412) voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren beheersen. We richten ons voornamelijk op statushouders, maar ook andere Anderstaligen zijn bij ons van harte welkom!

Voor meer informatie; www.AlkmaarTaalThuis.nl